Säästev areng

Eskaro Group AB järgib säästva arengu põhimõtteid.

Säästva arengu peamine idee – majanduskasv ja inimeste heaolu suurenemine ei tohi toimuda järeltulevate põlvede ja keskkonna arvelt – sõnastati esimest korda 1987. aastal Gro Harlem Brundtlandi juhitud komisjoni tegevusraportis „Meie ühine tulevik“.

Знак Устойчивого развития rus 

 

Säästva arengu põhimõtted on lahutamatu osa Eskaro Group AB väärtustest.
Oleme deklareerinud oma eesmärgid ja kohustused, lähtudes säästva arengu kolmest peamisest põhiteemast: majandus, ühiskond ja keskkond. Inimene kui isiksus on vastutav oma valikute ja nende järgimise eest.

Majandus

  • stabiilne ettevõtluse arendamine
  • pidev töökvaliteedi tõstmine
  • investeeringud keskkonnateadlikku teadus- ja tootmisarendusse

Peamised näitajad on värvitootjate turu osakaal, EBITDA osakaal müügitulus ja põhivara tagamine omakapitaliga.

Ühiskond

  • teadlik suhtumine elukvaliteeti
  • töötingimuste parandamine ja töötajate motiveerimine
  • erinevatele piirkondadele võrdsete arenemisvõimaluste tagamine

Peamised näitajad on klientide, koostööpartnerite ja töötajate rahulolu.

Keskkond

  • ratsionaalse tarbimise ja tasakaalus käitlemise propageerimine
  • keskkonnasõbralike toodete ja lahenduste arendamine
  • samastumine ümbritseva keskkonnaga

Peamine näitaja on keskkonnasõbralike toodete osakaal müügimahus.

ЕIga-aastane tootmisprotsesside optimeerimine, tooraine ja toodete kvaliteedi tagamine ja töötajate jõupingutused korporatiivse arengukava põhimõtete järgimisel on lubanud täide viia rea programme, mis on suunatud looduse ja inimkonna kaitsele.

Uudised